Hoàng đạo - Thói quen chi tiêu

Kal Kally - Pu Pu - Seperator

Quan niệm về tiền bạc, kiếm tiền và tiêu tiền là một trong những nghệ thuật sống. Làm sao để việc quản lý tiền bạc luôn hợp lý? Các dấu hiệu chiêm tinh dưới đây sẽ thêm chút "mắm muối" giúp chúng ta quản lý tài sản một cách sáng suốt nhất.


   Xem  
(Điền ngày tháng năm sinh dương lịch - dd/MM/yyyy)